diumenge, 11 de febrer de 2018

password - contrasenya ntopng

canvi de la contrasenya de admin de ntopng


posem la contrasenya admin a  admin
 >echo -n "admin" | md5sum
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3  -
Notice that the -n is mandatory. Without it, your hash will be totally wrong since it includes the newline character>redis-cli SET ntopng.user.admin.password 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3

comprovem de nou

root@zentyal:/home/ies# redis-cli get ntopng.user.admin.password
"21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3"

tinc dos intal·lacions de ntopng en diferents rutes en dos ordinadors amb el mateis so
 whereis ntopng
ntopng: /usr/local/bin/ntopng /usr/share/ntopng

  whereis ntopng
ntopng: /usr/sbin/ntopng /etc/ntopng.conf /usr/share/ntopng /usr/share/man/man8/ntopng.8.gz

 /usr/local/bin/ntopng -i eth0 -i eth4 -w 3001 -L -d &

o
/usr/sbin/ntopng -i eth2 -w 3001 -L -d &                                 

depenent de l'ordinador


dissabte, 20 de gener de 2018

reinici serveis zentyal 5.0

en versió 3.5 feiem
service zentyal firewall restart

ara en versió 5 hem de fer
zs squid restart

recordar que per regla tallafocs personalitzades tenim
/etc/zentyal/hooks/firewall.postservice
i que tenim un
/etc/zentyal/stubs/squid/    per tal de no tocar /usr/share/zentyal/stubs/squid

diumenge, 6 d’agost de 2017

proxmox montar recurs lxc a l'arrancada

sobre la proxmox montar en un directore

 mount -t nfs 192.168.1.250:/mnt/externovolumen /mnt/bindmounts/shared/

al contenidor lxc 167

pct set 167 -mp0 /mnt/bindmounts/shared/,mp=shared

pct start 167
pct enter 167

root@moodle2ubu16remote:~# mount|grep shared
192.168.1.250:/mnt/externovolumen on /shared type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.250,mountvers=3,mountport=740,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.1.250)


root@moodle2ubu16remote:~# cd /shared/
root@moodle2ubu16remote:/shared# ls
hola  servidorweb


si no està montat al servidor proxmox, en el moment que estigui montat ja està accesible

recomanacions o advertència

The contents of device mount points are not backed up when using vzdump.


dilluns, 24 de juliol de 2017

rsync port diferent 22

necessito fer rsync en un port diferent del 22

rsync -avz vzdump-qemu-206-2017_06_27-19_01_53.vma.lzo -e "ssh -p 2201" root@88.88.88.88:/mnt/backup

s'ha d'incloure la opció -e "ssh -p 2201" per indicar el port

he d'enviar un fitxer de 200Gigues i només puc fer-ho per la nit, pel matí afecta a la navegació de la casa, llavors durant 4 nits s'anirà pujant.....  donat que recorda el punt on es va quedar en la transferència


dimarts, 27 de juny de 2017

template lxc para proxmox

descargar de

http://download.proxmox.com/images/system/

debian-9.0-standard_9.0-2_amd64.tar.gz

dissabte, 24 de juny de 2017

error 0xc0000000e arrancada windows 10

després de la creació del disc ssd en gpt i veure que aquesta imatge em serviria per les instal·lacions en les màquines i5 pero no en els cores, donat que no té efi per 'entendre l'arrancada' he tingut que fer:


  1. pas amb easeus partition de conversió del disc gpt a mbr, he utilitzat aquesta eina donat que preserva les dades 
  2. bcdedit /export     per guarda l'arrancada
  3. ren c:/boot/bcd bcd.old
  4. bootrec /rebuilbcd


altres coses he provat pero finalment aquest ha estat la  recepta funcional


diumenge, 18 de juny de 2017

zentyal , després de reiniciar un servei executar regles post-iptables

per que una classe determinada tingui unes regles personalitzades en reiniciar el servei de firewall, d'aquesta manera permetem l'accés a steam d'aquesta aula, necessari per un projecte.

/etc/zentyal/hooks/firewall.postservice

#!/bin/bash
#iptables -t nat -I premodules 1 -s 10.1.6.0/24 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
#https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=8571-GLVN-8711
#LOG TO STEAM
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p tcp --dport 27015:27030 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p udp  --dport 27015:27030 -j ACCEPT
#STEAM CLIENT
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p tcp  --dport 27036:27037 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p udp  --dport 27000:27036 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p udp  --dport 4380 -j ACCEPT
#LITEN SERVERS
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p tcp  --dport 27015 -j ACCEPT
#STEAMWORK SP2P
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p udp  --dport 3478 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p udp  --dport 4379:4380 -j ACCEPT