diumenge, 6 d’agost de 2017

proxmox montar recurs lxc a l'arrancada

sobre la proxmox montar en un directore

 mount -t nfs 192.168.1.250:/mnt/externovolumen /mnt/bindmounts/shared/

al contenidor lxc 167

pct set 167 -mp0 /mnt/bindmounts/shared/,mp=shared

pct start 167
pct enter 167

root@moodle2ubu16remote:~# mount|grep shared
192.168.1.250:/mnt/externovolumen on /shared type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.250,mountvers=3,mountport=740,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.1.250)


root@moodle2ubu16remote:~# cd /shared/
root@moodle2ubu16remote:/shared# ls
hola  servidorweb


si no està montat al servidor proxmox, en el moment que estigui montat ja està accesible

recomanacions o advertència

The contents of device mount points are not backed up when using vzdump.


dilluns, 24 de juliol de 2017

rsync port diferent 22

necessito fer rsync en un port diferent del 22

rsync -avz vzdump-qemu-206-2017_06_27-19_01_53.vma.lzo -e "ssh -p 2201" root@88.88.88.88:/mnt/backup

s'ha d'incloure la opció -e "ssh -p 2201" per indicar el port

he d'enviar un fitxer de 200Gigues i només puc fer-ho per la nit, pel matí afecta a la navegació de la casa, llavors durant 4 nits s'anirà pujant.....  donat que recorda el punt on es va quedar en la transferència


dimarts, 27 de juny de 2017

template lxc para proxmox

descargar de

http://download.proxmox.com/images/system/

debian-9.0-standard_9.0-2_amd64.tar.gz

dissabte, 24 de juny de 2017

error 0xc0000000e arrancada windows 10

després de la creació del disc ssd en gpt i veure que aquesta imatge em serviria per les instal·lacions en les màquines i5 pero no en els cores, donat que no té efi per 'entendre l'arrancada' he tingut que fer:


  1. pas amb easeus partition de conversió del disc gpt a mbr, he utilitzat aquesta eina donat que preserva les dades 
  2. bcdedit /export     per guarda l'arrancada
  3. ren c:/boot/bcd bcd.old
  4. bootrec /rebuilbcd


altres coses he provat pero finalment aquest ha estat la  recepta funcional


diumenge, 18 de juny de 2017

zentyal , després de reiniciar un servei executar regles post-iptables

per que una classe determinada tingui unes regles personalitzades en reiniciar el servei de firewall, d'aquesta manera permetem l'accés a steam d'aquesta aula, necessari per un projecte.

/etc/zentyal/hooks/firewall.postservice

#!/bin/bash
#iptables -t nat -I premodules 1 -s 10.1.6.0/24 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
#https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=8571-GLVN-8711
#LOG TO STEAM
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p tcp --dport 27015:27030 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p udp  --dport 27015:27030 -j ACCEPT
#STEAM CLIENT
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p tcp  --dport 27036:27037 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p udp  --dport 27000:27036 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p udp  --dport 4380 -j ACCEPT
#LITEN SERVERS
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p tcp  --dport 27015 -j ACCEPT
#STEAMWORK SP2P
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p udp  --dport 3478 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 1 -s 10.1.6.0/24 -p udp  --dport 4379:4380 -j ACCEPT

proxmox, montar en lxc un recurs nfs

On the proxmox host

add

mount fstype=nfs,

to


/etc/apparmor.d/lxc/lxc-default-with-mounting

then reload apparmor
service apparmor reload

dimecres, 14 de juny de 2017

problemas drbd

Drbd-problema   no aconsegueixo el primary/secondary

drbroot@drbd0heartbeat:~# drbd-overview
0:r0/0  StandAlone Secondary/Unknown UpToDate/DUnknown

root@drbd1heartbeat:~# drbd-overview
0:r0/0  WFConnection Primary/Unknown UpToDate/DUnknown /var/lib/mysql ext4 32G 6.7G 24G 23%

Canvi ordre d’arrancada, reinicio només un d'ells

root@drbd0heartbeat:~# drbd-overview
0:r0/0  StandAlone Primary/Unknown UpToDate/DUnknown /var/lib/mysql ext4 32G 6.6G 24G 23%

ot@drbd1heartbeat:~# drbd-overview
0:r0/0  WFConnection Secondary/Unknown UpToDate/DUnknown

Split brain

root@drbd0heartbeat:~# grep split /var/log/syslog
Jun 14 16:51:58 drbd0heartbeat kernel: [    6.652069] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm initial-split-brain minor-0
Jun 14 16:51:58 drbd0heartbeat kernel: [    6.653058] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm initial-split-brain minor-0 exit code 0 (0x0)
Jun 14 16:51:58 drbd0heartbeat kernel: [    6.653204] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm split-brain minor-0
Jun 14 16:51:58 drbd0heartbeat kernel: [    6.654109] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm split-brain minor-0 exit code 0 (0x0)
Jun 14 16:54:25 drbd0heartbeat kernel: [    6.708203] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm initial-split-brain minor-0
Jun 14 16:54:25 drbd0heartbeat kernel: [    6.709194] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm initial-split-brain minor-0 exit code 0 (0x0)
Jun 14 16:54:25 drbd0heartbeat kernel: [    6.709339] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm split-brain minor-0
Jun 14 16:54:25 drbd0heartbeat kernel: [    6.710279] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm split-brain minor-0 exit code 0 (0x0)
Jun 14 16:59:15 drbd0heartbeat kernel: [  295.508074] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm initial-split-brain minor-0
Jun 14 16:59:15 drbd0heartbeat kernel: [  295.509099] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm initial-split-brain minor-0 exit code 0 (0x0)
Jun 14 16:59:15 drbd0heartbeat kernel: [  295.509244] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm split-brain minor-0
Jun 14 16:59:15 drbd0heartbeat kernel: [  295.510053] block drbd0: helper command: /sbin/drbdadm split-brain minor-0 exit code 0 (0x0)


he probat com diu un enllaç
primary- service mysql stop
secondary drbdadm connect all
secondary cat /proc/drbd
primary  drbdadm connect all
primary cat /proc/drbd
primary service mysql start

no ha estat suficient pq entre a funciona , 

AL FINAL HA ESTAT CONTUNDENT - solució
Try following:
On primary node
root@drbd0heartbeat:~# drbdadm connect all
On secondary node

ot@drbd1heartbeat:~# drbdadm -- --discard-my-data connect all
root@drbd1heartbeat:~# cat /proc/drbd
version: 8.4.3 (api:1/proto:86-101)
srcversion: 1A9F77B1CA5FF92235C2213
0: cs:SyncTarget ro:Secondary/Primary ds:Inconsistent/UpToDate C r-----
    ns:0 nr:58384 dw:58384 dr:0 al:0 bm:7 lo:1 pe:4 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:2611068
       [>....................] sync'ed:  2.4% (2611068/2669452)K
       finish: 0:00:44 speed: 58,384 (58,384) want: 43,000 K/sec